Guziki

Tryb działania

Szkoła działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 966 z późn. zm) oraz ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z póżn. zm).

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach urzędowania.

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Sekretariat

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-15.00

8.00-16.30

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-13.00

 Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-10-2018 - Edycja treści.

30-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-10-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 279