Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:

  1. główny księgowy
  2. kierownik gospodarczy
  3. sekretarz szkoły
  4. pomoc administracyjno – techniczna – informatyk
  5. intendent ds. żywienia
  6. konserwator
  7. woźne
  8. strażnik ruchu drogowego

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-06-2018 - Edycja treści.

26-09-2016 - Edycja treści.

30-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 352