Guziki

Budżet

Budżet szkoły: 3.214.562,00 zł.

Plan finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2018.

Kwota ta przeznaczona jest na:

  • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
  • bieżące opłaty za media;
  • bieżące remonty;
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych;
  • dokształcanie pracowników;
  • zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej;
  • zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów biurowych, druków szkolnych;
  • zakup środków czystości;
  • zakup materiałów konserwatorskich.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-10-2018 - Edycja treści.

26-09-2016 - Edycja treści.

30-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

18-11-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 326